Odměna za právní služby

Odměna advokáta může být stanovena dvěma způsoby:

  1. Smluvní odměna dle individuální dohody s klientem.
  2. Mimosmluvní (tarifní) odměna.
  3. Mimosmluvní odměna se stanoví dle pravidel uvedených ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
Částka [Kč] Odměna [Kč]
do 100 0001 200
do 500 0003 200
do 1 000 0005 000
do 3 000 0007 000
do 5 000 00010 000
nad 5 000 000dle individuální dohody

Odměna za ověření podpisu

30 Kč / podpis

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: .