• sepisování pracovních smluv a dohod o práci konané mimo pracovní poměr
  • pracovněprávní vztahy zaměstnanec – zaměstnavatel
  • odpovědnost za škodu
  • zastupování před soudy