• rozvody
  • úprava poměru k nezletilým dětem
  • společné jmění
  • výživné
  • zastupování před soudy
  • apod