• zastupování před správními orgány
  • žaloby ve správním soudnictví
  • správní delikty a přestupky