Na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Jan Skotnica vykonává funkci insolvenčního správce

 

Pro fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou podnikateli, nabízíme řešení jejich dluhové situace formou oddlužení a to od prvotního posouzení až po zpracování insolvenčního návrhu.

Pro podnikatelské subjekty nabízíme řešení úpadku nebo hrozícího úpadku skrze podání návrhu na vydání moratoria či zpracování insolvenčního návrhu na prohlášení konkurzu.

Věřitelům insolvenčních dlužníků zpracujeme přihlášku jejich pohledávky do insolvenčního řízení.

Všem účastníků insolvenčního řízení pak poskytujeme poradenství v oblasti insolvenčního práva.