• Pro fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou podnikateli, nabízíme řešení jejich dluhové situace formou oddlužení a to od prvotního posouzení až po zpracování insolvenčního návrhu.

  • Pro podnikatelské subjekty nabízíme řešení úpadku nebo hrozícího úpadku skrze podání návrhu na vydání moratoria či zpracování insolvenčního návrhu na prohlášení konkurzu.

  • Věřitelům insolvenčních dlužníků zpracujeme přihlášku jejich pohledávky do insolvenčního řízení.

  • Všem účastníků insolvenčního řízení pak poskytujeme poradenství v oblasti insolvenčního práva.