• obhajoba ve věcech všech trestných činů
  • zastupování poškozených včetně uplatňování nároku na náhradu škody
  • sepis trestních oznámení