• sepisování smluv
  • vymáhání pohledávek
  • převody nemovitých věcí
  • ochrana osobnosti
  • exekuce
  • věcná práva
  • zastupování před soudy